Hayat Sigortası

1Hayat Poliçeleri Ana Teminatları
  • Ecelen vefat
  • Kaza sonucu vefat
2Hayat Sigortaları Ek Teminatları
  • Maluliyet ya da iş görememezlik
  • Kritik hastalıklar
  • Kanser
  • Gündelik Tazminat