Kasko Sigortası

1Kasko poliçesi yaptırırken nelere dikkat etmelisiniz ?
 • Aracınızın ruhsat bilgisi poliçenizle aynı olmalı.
 • Aracınızın orjinali dışında araçta bulunan aksesuar, kasa, logo vb ekler poliçenizde bedeli ayrıca belirtilerek not edilmelidir.
 • III.Kişilere ya da karşı tarafa verilen hasarlar ile ilgili limitleri (İhtiyari Mali Mesuliyet Limiti/Artan Mali Mesuliyet Limiti) sigortacınızla mutlaka konuşun.
 • III.Kişilere ya da karşı tarafa verilen hasarlar ile ilgili “manevi tazminat talepleri” limitlerini (İhtiyari Mali Mesuliyet Limiti/Artan Mali Mesuliyet Limiti) sigortacınızla mutlaka konuşun.
 • Poliçenizin muafiyet (kaza başı muafiyet - cam hasarı muafiyeti - deprem muafiyeti - sel muafiyeti - terör muafiyeti) uygulamalarını sigortacınıza danışın.
 • Hasarsızlık indiriminizi hasarlarda koruyan uygulamalar olup olmadığını kontrol edin.
 • Poliçenizin asistans hizmet uygulamalarını kontrol edin. Asistans hizmet size aşağıdaki konularda destek olur.
  • İkame araç gün hakkınız
  • Çekici hizmet limitleriniz
  • Kurtarıcı hizmet limitleriniz
  • Yol yardım hizmetiniz hakkında bilgi alınız
 • Aracınızda kişisel eşyanız (bebek koltuğu vb) varsa bunu mutlaka sigorta poliçenize ekleyin. Aksi taktirde bunlara gelecek zararlar teminat kapsamı dışında olacaktır.
2Kasko poliçenizin ana teminatları nelerdir ?
 • Çarpma-Çarpılma
 • Devrilme
 • Düşme ve Yuvarlanma
 • Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi
 • Yanma
 • Kötü Niyetli Hareketler
3Kasko poliçenizi ek teminatları nelerdir ?

Yukarıdaki teminatlara ek olarak aşağıdaki teminatlar poliçenize dahil edilebilir;

 • Yurtdışı teminatı
 • Grev, Iokavt, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar
 • Terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar
 • Deprem ve yanardağ püskürmesi
 • Toprak kayması
 • Fırtına
 • Dolu
 • Yıldırım
 • Sel ve su baskını
 • Araçta sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen yangın dışındaki zararlar
 • Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara uygun olmadan çekilen veya çektirilen araçlara gelen zararlar
 • Poliçede bu korumaya ilişkin belirtilen limitle sınırlı olmak üzere kullanım ve gelir kaybından doğan zararlar
 • Aracın, kurallara uygun bir şekilde yasal olarak taşınmasına izin verilen patlayıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeler taşınması nedeniyle uğrayacağı zararlar
 • Aracın iddia ve yarışlara katılması sonucu ile bunlara hazırlık denemeleri sırasında meydana gelen zararlar
 • Araç anahtarının ek sözleşmede belirtilen haller sonucunda ele geçirilmesi suretiyle aracın çalınması ve çalınmaya teşebbüsü sonucu meydana gelecek ziya ve hasarlar
 • Kaybolan ve çalınan anahtarlar dolayısıyla aracın kilit mekanizmasının değiştirilmesi nedeniyle uğranılan zararlar
 • Kemirgen ve ek sözleşmede belirtilen durumlar dahilinde diğer hayvanların vereceği zararlar
 • Yağsızlık, susuzluk, donma, bozukluk, eskime, çürüme, paslanma ve bakımsızlık nedeniyle meydana gelen zararlar
 • Sigorta kapsamına giren bir olaydan doğmadıkça ve böyle bir olayla sonuçlanmadıkça aracın mekanik, elektrik ve elektronik donanımında meydana gelen her türlü arızalar, kırılmalar ile lastiklerde meydana gelen zararlar