Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

1Bilgilendirme

Tamamlayıcı sağlık sigortası sahibi olmanın üç zorunlu koşulu vardır. (Not: Yenidoğan bebeklere 15. günden sonra tek başlarına police yapılabilir).

 • SGK'ya tabi olmak
 • TC vatandaşı olmak
 • 0-55 yaş arasında olmak (Not : Bebekler 90 günlükten sonra poliçeye tek başlarına dahil edilebilirler.)
 • Tedavisi talep edilen rahatsızlığın poliçe öncesine dayanmaması ve sigorta poliçesi özel ve genel şartlarına uygun olması gerekmektedir.
2Yatarak Tedavi Teminatı

Yatarak tedaviler aşağıda belirtilen teminatları içermekte olup, özel ve genel şartlar çerçevesinde limitsiz ve %100 olarak karşılanır. Ameliyatlar ve acil durumlarla ilgili bekleme süresi 3 aydır.

 • Cerrahi ve dahili yatışlar
 • Yoğun bakım
 • Kemoterapi, radyoterapi, diyaliz
 • Koroner anjiyografi
 • Küçük müdahale giderleri
 • Standart tek kişilik özel oda, yemek ve bir adet refakatçi giderleri
3Ayakta Tedavi Teminatı

Aşağıdaki teminatlar, özel ve genel şartlar çerçevesinde yılda 8 vaka* ile sınırlı olup %100 olarak karşılanmaktadır.

 1. Doktor muayene**
 2. Laboratuvar hizmetleri
 3. Görüntüleme ve tanı yöntemleri
 4. İleri tanı yöntemleri
 5. Fizik tedavi giderleri

*Vaka: Doktor muayenesi ile başlayan ve aynı tanı ve tedavi süreci dahilinde yapılan işlemler tek vaka olarak değerlendirilir.

** 2-3-4-5 numaralı maddelerde yer alan teminatlar SGK kuralı gereği tek başlarına kullanılamaz, doktor muayenesi ile kullanılma zorunluluğu vardır.